TEMATYKA KOMPLEKSOWA PAŹDZIERNIK 2018

Tematyka kompleksowa 

1. Przyszła jesień.
2. Lubię owoce i warzywa.
3. Moje zwierzątko.
4. Potrafię oszczędzać.

Cele:
- rozpoznawanie pór roku i dostrzeganie ich stałego następstwa
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
- rozwój zdolności manualnych
- nauka bezpiecznych zachowań
- rozwijanie mowy
- rozwijanie umiejętności przeliczania
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- zdobywanie informacji na temat owoców i warzyw
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej
- kształtowanie umiejętności społecznych
- wyrabianie postawy szacunku do jedzenia

 

WIERSZ
Kapie woda
Kapie z kranu woda,
kap, kap, kap.
szkoda wody, szkoda,
tak, tak, tak!
Kropla woła kroplę:
kap, kap, kap,
kapać jest okropnie,
tak, tak, tak!
Nie chcę kapać więcej,
kap, kap, kap.
To ja kran dokręcę
tak, tak, tak.

Urszula Piotrowska

 

PIOSENKA

Jesień co nam dziś przyniesie
sł. i muz. P. Kaja

Jesień, jesień, jesień co nam dziś przyniesie/2x

Liście kolorowe, kasztany błyszczące,
żołędzie brązowe, orzechy chrupiące.

Liście kolorowe to jesień, to jesień,
kasztany błyszczące to jesień, to jesień,
żołędzie brązowe to jesień, to jesień,
orzechy chrupiące to jesień, to jesień.

Opublikowano w Grupa Aniołków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ 2018

Tematyka Kompleksowa

1. To ja
2. W moim przedszkolu
3. Mój dom
4. Droga do przedszkola

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

wdrażanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
kształtowanie umiejętności społecznych, współpracy w grupie
rozwijanie twórczej postawy
kształtowanie przynależności do grupy rówieśniczej
rozwijanie umiejętności wypowiadania się i określenia własnych potrzeb
kształtowanie poczucia rytmu
wzbudzanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

Piosenka „Hops trzylatek”
W naszej grupie (Hop-sa!)
dziś witamy(Hop-sa!).
Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa!
Do zabawy (Hop-sa!)
zapraszamy (Hop-sa!).
Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa!

Lata osa...

Lata osa koło nosa
lata mucha koło ucha,
lata bąk koło rąk,
lecą ważki koło paszki,
lata pszczoła koło czoła,
lata mucha koło brzucha,
lecą muszki koło nóżki,
biegną mrówki koło główki.

Opublikowano w Grupa Aniołków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ

POZAJEMY ZAWODY
- poznawanie zawodów: kucharz, lekarz, strażak, piekarz, fryzjer,
- obserwacja czynności wykonywanych przez przedstawicieli poznawanych zawodów,
- uwrażliwianie na użyteczność pracy osób wykonujących poznawane zawody.

LUBIMY RYSOWAĆ I MALOWAĆ
- grupowanie przedmiotów według określonej cechy,
- porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń : cienki - gruby, długi - krótki, duży – mały,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- rozwijanie ekspresji twórczej.

MÓJ DOM
- wzbogacanie słownictwa czynnego,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- utrwalenie określeń dotyczących stosunków przestrzennych,
- zdobywanie wiedzy o Polsce,
- poznawanie symboli narodowych i hymnu,
- poznawanie nazwy stolicy Polski,

DLA MAMY I TATY
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami,
- rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców,
- kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom,
- rozwijanie umiejętności wypowiedz werbalnej,
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

IDZIEMY DO ZOO
- poznawanie znaczenia pojęcia ZOO i zwierząt egzotycznych,
- rozwijanie zainteresowań egzotycznych,
- rozwijanie ciekawości świata,
- utrwalanie nazw zwierząt,
- poznawanie środowiska, w którym żyją zwierzęta,
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Opublikowano w Grupa Aniołków


Notice: Undefined variable: app in /home/acmemalo/public_html/przedszkoleoswiecim.pl/public_html/templates/yoo_peak/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/acmemalo/public_html/przedszkoleoswiecim.pl/public_html/templates/yoo_peak/layouts/pagination.php on line 12
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

NASZ ADRES

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 14. Tel. 33 842 33 20
Godziny otwarcia: 600 - 1600