TEMATYKA KOMPLEKSOWA STYCZEŃ 2018

1. Śmiech to zdrowie
2. W krainie bajek
3. Dzień Babci dzień Dziadka
4. Kto tu mieszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznawanie przyborów higienicznych i sposobów ich używania.
• Utrwalanie kolejnych etapów mycia rąk - korzystanie z mydła
i ręcznika.
• Poznanie przygód bohaterów wybranych bajek.
• Rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się (jakąś cechą).
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
• Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego.
• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
• Doskonalenie sprawności manualnych i grafomotorycznych

 

Piosenka

„ Życzenia dla Babci i Dziadka”

1. Dziś jest babciu twoje święto,
Mam więc buzię uśmiechniętą.
Wycałuję cię od rana:
Jesteś babciu ukochana!
Wycałuję cię od rana:
Jesteś babciu ukochana!

2. Dziś jest dziadku twoje święto,
Mam więc buzię uśmiechniętą.
Wycałuję cię od rana:
Weź mnie dziadku, na kolana!
Wycałuję cię od rana:
Weź mnie dziadku na kolana!

Wiersz

Niechaj Babcia i Dziadek, tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha, morza nie wypiją.
A ty mucho ty komarze pijcie wodę powoli.
Niech się Babcia i Dziadziuś nażyją do woli.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses