TEMATYKA KOPLEKSOWA MARZEC 2018


TYDZIEŃ I
LUBIMY ŚPIEWAĆ I GRAĆ
1. Poznanie zasad gry na instrumentach perkusyjnych.
2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej.
3. Doskonalenie umiejętności liczenia.
4. Stosowanie liczebników porządkowych.
5.Rozróznianie tempa utworów muzycznych.
TYDZIEŃ II
WIOSENNE PORZĄDKI
1. Poznanie rodzajów wiosennych prac w ogrodzie.
2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej.
3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
4. Wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.
5. Rozwijanie zainteresowań przyroda.

TYDZIEŃ III
WIOSNA, WIOSNA
1. Bezpośrednie, polisensoryczne poznawanie oznak wiosny.
2. Poznawanie cech wiosennej pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
3. Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
4. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie wiosennych kwiatów.

TYDZIEŃ IV
WESOŁE PISANKI
1. Poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.
2. Rozwijanie umiejętności technicznych, konstruowania zgodnie ze wzorem.
3. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
4. Porównywanie długości, stosowanie określeń: długi - krótki, dłuższy - krótszy.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses