TEMATYKA KOMPLEKSOWA KWIECIEŃ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W KWIETNIU 2018

TYDZIEŃ I
DZIEŃ I NOC

1. Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
2. Poznawanie różnicy między dniem i nocą.
3. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
4. Rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych
5. Rozwijanie zainteresowań przyrodą.

TYDZIEŃ II
MALI EKOLODZY

1. Poznanie znaczenia słowa „przyroda”.
2. Zachęcanie do dbania o przyrodę, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.
3. Poznanie sposobów segregacji śmieci.
4. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
5. Uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka , roślin i zwierząt.
6. Prowadzenie obserwacji przyrody, poznanie urządzeń służących obserwacji.

TYDZIEŃ III
KOLOROWE WITAMINY

1. Uświadomienie dzieciom, co wpływa na ich zdrowie.
2. Poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.
3. Zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw.
4. Próby samodzielnego przygotowania sobie śniadania.
5. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na kształt i kolor.

TYDZIEŃ IV
NA WIEJSKIM PODWÓRKU

1. Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi.
2. Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt.
4. Doskonalenie umiejętności liczenia.
5. Doskonalenie poczucia rytmu, reakcji na sygnał dźwiękowy.

 

 

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses