TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ

POZAJEMY ZAWODY
- poznawanie zawodów: kucharz, lekarz, strażak, piekarz, fryzjer,
- obserwacja czynności wykonywanych przez przedstawicieli poznawanych zawodów,
- uwrażliwianie na użyteczność pracy osób wykonujących poznawane zawody.

LUBIMY RYSOWAĆ I MALOWAĆ
- grupowanie przedmiotów według określonej cechy,
- porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń : cienki - gruby, długi - krótki, duży – mały,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- rozwijanie ekspresji twórczej.

MÓJ DOM
- wzbogacanie słownictwa czynnego,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- utrwalenie określeń dotyczących stosunków przestrzennych,
- zdobywanie wiedzy o Polsce,
- poznawanie symboli narodowych i hymnu,
- poznawanie nazwy stolicy Polski,

DLA MAMY I TATY
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami,
- rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców,
- kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom,
- rozwijanie umiejętności wypowiedz werbalnej,
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

IDZIEMY DO ZOO
- poznawanie znaczenia pojęcia ZOO i zwierząt egzotycznych,
- rozwijanie zainteresowań egzotycznych,
- rozwijanie ciekawości świata,
- utrwalanie nazw zwierząt,
- poznawanie środowiska, w którym żyją zwierzęta,
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses