TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ 2018

Tematyka Kompleksowa

1. To ja
2. W moim przedszkolu
3. Mój dom
4. Droga do przedszkola

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

wdrażanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
kształtowanie umiejętności społecznych, współpracy w grupie
rozwijanie twórczej postawy
kształtowanie przynależności do grupy rówieśniczej
rozwijanie umiejętności wypowiadania się i określenia własnych potrzeb
kształtowanie poczucia rytmu
wzbudzanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

Piosenka „Hops trzylatek”
W naszej grupie (Hop-sa!)
dziś witamy(Hop-sa!).
Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa!
Do zabawy (Hop-sa!)
zapraszamy (Hop-sa!).
Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa! Hop-sa!

Lata osa...

Lata osa koło nosa
lata mucha koło ucha,
lata bąk koło rąk,
lecą ważki koło paszki,
lata pszczoła koło czoła,
lata mucha koło brzucha,
lecą muszki koło nóżki,
biegną mrówki koło główki.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses