TEMATYKA KOMPLEKSOWA PAŹDZIERNIK 2018

Tematyka kompleksowa 

1. Przyszła jesień.
2. Lubię owoce i warzywa.
3. Moje zwierzątko.
4. Potrafię oszczędzać.

Cele:
- rozpoznawanie pór roku i dostrzeganie ich stałego następstwa
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
- rozwój zdolności manualnych
- nauka bezpiecznych zachowań
- rozwijanie mowy
- rozwijanie umiejętności przeliczania
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- zdobywanie informacji na temat owoców i warzyw
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej
- kształtowanie umiejętności społecznych
- wyrabianie postawy szacunku do jedzenia

 

WIERSZ
Kapie woda
Kapie z kranu woda,
kap, kap, kap.
szkoda wody, szkoda,
tak, tak, tak!
Kropla woła kroplę:
kap, kap, kap,
kapać jest okropnie,
tak, tak, tak!
Nie chcę kapać więcej,
kap, kap, kap.
To ja kran dokręcę
tak, tak, tak.

Urszula Piotrowska

 

PIOSENKA

Jesień co nam dziś przyniesie
sł. i muz. P. Kaja

Jesień, jesień, jesień co nam dziś przyniesie/2x

Liście kolorowe, kasztany błyszczące,
żołędzie brązowe, orzechy chrupiące.

Liście kolorowe to jesień, to jesień,
kasztany błyszczące to jesień, to jesień,
żołędzie brązowe to jesień, to jesień,
orzechy chrupiące to jesień, to jesień.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses