TEMATYKA KOMPLEKSOWA STYCZEŃ 2018

Tematyka kompleksowa na miesiąc STYCZEŃ:

I NOWY ROK

II KOCHANI DZIADKOWIE

III SPORTY ZIMOWE

IV BAL KARNAWAŁOWY

CELE:

- pobudzanie procesów myślowych przez słuchanie i rozwiązanie zagadki
- nabywanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- doskonalenie sprawności motorycznej
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
- ćwiczenie kreatywności
- nauka nazw tygodnia
- budzenie szacunku i sympatii do osób starszych
- rozwój mowy poprzez wypowiadanie się na temat zajęć
- kształtowanie umiejętności reagowania na zmiany w muzyce
- uwrażliwianie na spędzanie czasu z najbliższymi
- rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej
- rozwijanie wyobraźni
- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
- rozwijanie spostrzegawczości
- rozwijanie twórczej postawy
- rozwijanie umiejemętności matematycznych - ćwiczenie stosunków przestrzennych

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses