TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ

POZAJEMY ZAWODY
- poznawanie zawodów: kucharz, lekarz, strażak, piekarz, fryzjer,
- obserwacja czynności wykonywanych przez przedstawicieli poznawanych zawodów,
- uwrażliwianie na użyteczność pracy osób wykonujących poznawane zawody.

LUBIMY RYSOWAĆ I MALOWAĆ
- grupowanie przedmiotów według określonej cechy,
- porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń : cienki - gruby, długi - krótki, duży – mały,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- rozwijanie ekspresji twórczej.

MÓJ DOM
- wzbogacanie słownictwa czynnego,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- utrwalenie określeń dotyczących stosunków przestrzennych,
- zdobywanie wiedzy o Polsce,
- poznawanie symboli narodowych i hymnu,
- poznawanie nazwy stolicy Polski,

DLA MAMY I TATY
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami,
- rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców,
- kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom,
- rozwijanie umiejętności wypowiedz werbalnej,
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

IDZIEMY DO ZOO
- poznawanie znaczenia pojęcia ZOO i zwierząt egzotycznych,
- rozwijanie zainteresowań egzotycznych,
- rozwijanie ciekawości świata,
- utrwalanie nazw zwierząt,
- poznawanie środowiska, w którym żyją zwierzęta,
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Opublikowano w Grupa Aniołków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA KWIECIEŃ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W KWIETNIU 2018

TYDZIEŃ I
DZIEŃ I NOC

1. Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
2. Poznawanie różnicy między dniem i nocą.
3. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
4. Rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych
5. Rozwijanie zainteresowań przyrodą.

TYDZIEŃ II
MALI EKOLODZY

1. Poznanie znaczenia słowa „przyroda”.
2. Zachęcanie do dbania o przyrodę, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.
3. Poznanie sposobów segregacji śmieci.
4. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
5. Uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka , roślin i zwierząt.
6. Prowadzenie obserwacji przyrody, poznanie urządzeń służących obserwacji.

TYDZIEŃ III
KOLOROWE WITAMINY

1. Uświadomienie dzieciom, co wpływa na ich zdrowie.
2. Poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.
3. Zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw.
4. Próby samodzielnego przygotowania sobie śniadania.
5. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na kształt i kolor.

TYDZIEŃ IV
NA WIEJSKIM PODWÓRKU

1. Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi.
2. Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt.
4. Doskonalenie umiejętności liczenia.
5. Doskonalenie poczucia rytmu, reakcji na sygnał dźwiękowy.

 

 

Opublikowano w Grupa Aniołków

TEMATYKA KOPLEKSOWA MARZEC 2018


TYDZIEŃ I
LUBIMY ŚPIEWAĆ I GRAĆ
1. Poznanie zasad gry na instrumentach perkusyjnych.
2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej.
3. Doskonalenie umiejętności liczenia.
4. Stosowanie liczebników porządkowych.
5.Rozróznianie tempa utworów muzycznych.
TYDZIEŃ II
WIOSENNE PORZĄDKI
1. Poznanie rodzajów wiosennych prac w ogrodzie.
2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej.
3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
4. Wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.
5. Rozwijanie zainteresowań przyroda.

TYDZIEŃ III
WIOSNA, WIOSNA
1. Bezpośrednie, polisensoryczne poznawanie oznak wiosny.
2. Poznawanie cech wiosennej pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych.
3. Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
4. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie wiosennych kwiatów.

TYDZIEŃ IV
WESOŁE PISANKI
1. Poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.
2. Rozwijanie umiejętności technicznych, konstruowania zgodnie ze wzorem.
3. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
4. Porównywanie długości, stosowanie określeń: długi - krótki, dłuższy - krótszy.

Opublikowano w Grupa Aniołków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses