TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. GRAMY W TEATRZE
II. NIEBAWEM ŚWIĘTA
III. POZNAJEMY ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- rozumienie konieczności opiekowania się młodszymi
- poznanie litery i, I
- utrwalenie znaku graficznego liczb 1-5
- kształtowanie poczucia rytmu
- wyrabianie umiejętności tworzenia przedstawienia
- przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przedstawienia
- wyrabianie koncentracji uwagi podczas recytacji wiersza
- tworzenie kompozycji według określonych reguł
- obserwowanie regularności w układach rytmicznych
- motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków
- rozumienie pomiaru długości - mierzenie za pomocą przyjętej miary
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- kształtowanie pojęcia liczby 6
- przeliczanie elementów w zbiorze 6-elementowym
- budzenie nastroju radosnego oczekiwania na święta
- poznanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- zachęcanie do sprawiania innym przyjemności
- poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – zmiana miesięcy
- zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych
- stwarzanie możliwości do dzielenia się własnymi doświadczeniami
- wprowadzenie pojęcia „waga’

WIERSZ
„ Choinka”
M. Buczkówna

Weszła z zapachem lasu
do naszego pokoju –
jeszcze śnią się jej krasnoludki,
jeszcze wilka się boi.

Kiedy światło zagaśnie –
sfrunie gwiazdka,
usiądzie na czubku zielonym.

My powiesimy zabawki –
łańcuchy, orzechy złocone,
bombki, czerwone jabłka –
i pokój się rozjaśni.

PIOSENKA

„W lichej stajni”
Sł. i mel.: tradycyjna

1. W lichej stajni na sianeczku
połóż, Matko, Dzieciąteczko.
Owiń Dziecię swe w pieluszki,
by nie zmarzły mu paluszki.

Ref.: U, la, la, u, la, la,
niechaj radość w sercach gra!
U, la, la, u, la, la,
niechaj radość gra!

2. Osioł z wołem niech chuchają
i Dzieciątko ogrzewają.
By nie było zimno temu
Panu dzisiaj zrodzonemu.

Ref.: U, la, la...

3. Niechaj pastuszkowie grają,
aniołowie mu śpiewają,
żeby smutno już nie było,
gdy się Dziecię narodziło.

Ref.: U, la, la...

Opublikowano w Grupa Promyczków

Tematyka Kompleksowa Listopad 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. WSZYSCY MAMY MAMY
II. LISTOPADOWE ŚWIĘTO
III. MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK
IV. NADCHODZI ZIMA
V. CZY ZWIERZĘTA LUBIĄ ZIMĘ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- poznanie tradycji obchodzenia dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek
- poznanie zwyczaju odwiedzania grobów bliskich
- poznanie litery m, M
- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
- rozwijanie umiejętności operacyjnego myślenia
- budzenie uczuć patriotycznych i szacunku do symboli narodowych
- poznanie litery d ,D
- kształtowanie tożsamości narodowej
- utrwalenie znajomości figur geometrycznych
- rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt
- usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych
- uwrażliwienie na brzmienie instrumentów muzycznych
- poznanie cyfry 4
- rozwijanie umiejętności odczytywania symboli oznaczających pogodę
- poznanie znaczenia prognozy pogody
- zapoznanie dzieci ze zwyczajem gromadzenia zapasów na zimę przez ludzi
- zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody
- poznanie litery i, I
- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- doskonalenie umiejętności liczenia – ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
- wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt leśnych
- uświadomienie konieczności niesienia zima pomocy ptakom
- poznanie cyfry 5
- liczenie i porównywanie liczebności dwóch zbiorów
- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania
- doskonalenie syntezy i analizy sylabowej wyrazów
WIERSZ
„Co to jest Polska?
Cz. Janczarski

– Co to jest Polska? –
spytał Jaś przedszkolu.
Polska – to wieś i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko nad tobą.

Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.

Polska to jest także
twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.

PIOSENKA
„Pan Listopad”
sł. Z. Holska-Albekier, muz. K. Kwiatkowska

1. Pan Listopad gra na basie:
dylu, dylu, bum!
Na jesiennym graniu zna się,
trawką dotknął strun.

Ref. Wesoło gra muzyka,
pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka,
tańcz, gdy chcesz!

2. Pan Listopad gra na bębnie:
bara, bara, bam!
Z deszczem puka równo, pięknie,
koncert daje nam.

Ref. Wesoło gra muzyka...

3. Pan Listopad gra na flecie:
fiju, fiju, fiu!
Z liści złotych ma berecik,
a kubraczek z nut.

Ref. Wesoło gra muzyka...

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA PAŹDZIERNIK 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. ALBUM RODZINNY
II. JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE
III. BARWY JESIENI
IV. JESIENNE ZABAWY Z TATĄ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu
- kształtowanie orientacji na kartce papieru
- doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenie kolekcji
- poszarzanie wiadomości na temat zasad ruchu drogowego oraz roli i zadań policjanta
- poznanie telefonów numerów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb
- poszerzanie wiedzy na temat kształtu i znaczenia znaków drogowych
- kształtowanie świadomości własnego ciała
- wzbudzanie zainteresowań otaczającym światem
- poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią
- odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu
- nabieranie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody
- rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z ojcem
- rozbudzanie uczucia radości z obdarowywania bliskich
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
- rozwijanie zainteresowań techniką

WIERSZ
„Światła na skrzyżowaniu”
W. Faber

Niech każdy stanie
przed skrzyżowaniem.
Palą się światła...
Popatrzmy na nie!
Światło zielone,
jak młode listki,
na drugą stronę
zaprasza wszystkich.(...)

Światło czerwone,
jak mak, jak ogień –
wszystkim przechodniom
zamyka drogę!

PIOSENKA

„Jarzębinowa piosenka”
Muz.: F. Rybicki sł.: M. Szypowska

1. Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie. 2x

Ref.: Koral, koral sznur korali
koral jarzębina ma.
Koral, koral sznur korali
koral jarzębina da.

2. Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni. 2x

Ref.: Koral, koral...

Opublikowano w Grupa Promyczków


Notice: Undefined variable: app in /home/acmemalo/public_html/przedszkoleoswiecim.pl/public_html/templates/yoo_peak/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/acmemalo/public_html/przedszkoleoswiecim.pl/public_html/templates/yoo_peak/layouts/pagination.php on line 12
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses