Programy i podręczniki

s1

SZKOŁA ZA PASEM. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Autor: Marta Jelonek, Katarzyna Wójcik-Bożętka

Program przeznaczony jest do realizacji z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym. Jest zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego. Realizacja tego programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną wychowanków.

s2

DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Autor: Pawlak Dorota, Suska Wioletta, Wolna Jolanta

Program jest praktycznym poradnikiem systematyzującym działania wychowawcze domu i przedszkola w zakresie unikania przez dzieci zagrożeń. Zmierza do kształtowania u przedszkolaków praktycznych umiejętności i wzbogacania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w różnych miejscach i sytuacjach.

s3

SZKOŁA ZA PASEM
Szkoła za pasem to skompensowane środki dydaktyczne przeznaczone dla dziecka, podzielone na cztery zeszyty po pięćdziesiąt barwnych kart z perforacją, które zawierają: ćwiczenia graficzne i manualne, ćwiczenia kształcące mowę i myślenie logiczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia matematyczne oraz ćwiczenia diagnostyczne. Zróżnicowanie ćwiczeń umożliwia zrównoważony i wszechstronny rozwój dziecka, a systematyczność w ich wykonywaniu pozwoli na osiągnięcie przez dziecko kompetencji niezbędnych w dalszym toku nauki - w tym nauki pisania i czytania.

Opublikowano w Grupa Promyczków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses