Tematyka kompleksowa na miesiąc LISTOPAD 2017

Tematyka kompleksowa

1. Jesienna szaruga

2. Polska moja Ojczyzna

3. Mój pupil

4. Baśnie z różnych stron świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Potrafimy wypowiadać się w oparciu o treść legend i opowiadań
 • Rozumiemy, że Polska to nasza ojczyzna, szanujemy ją i chcemy być patriotami
 • Dostrzegamy i nazywamy zjawiska atmosferyczne występujące jesienią
 • Poznajemy i stosujemy symbole oznaczające zjawiska pogodowe, utrwalamy następstwo czasowe pór roku
 • Rozumiemy konieczność dostosowywania rodzaju odzieży do aury
 • Poszerzamy wiedzę na temat zwierząt udomowionych i ich zwyczajów
 • Dzielimy się doświadczeniami w opiece i pielęgnacji domowych zwierzątek
 • Znamy zasady prawidłowego zachowania w stosunku do obcych zwierząt
 • Poznajemy utwory literackie z różnych regionów świata
 • Słuchamy baśni, bajek i opowiadań wybranych autorów, wypowiadamy się na ich temat, oceniamy postępowanie bohaterów literackich
 • Samodzielnie korzystamy z książeczek, wiemy jak właściwie obchodzić się z nimi

Piosenka do nauki

„W krainie Baśni”

Kiedy wieczór już nadchodzi

I na niebie gwiazdy lśnią

W mym pokoju krasnoludki

Wyruszają w podróż swą.

Wyglądają z pod poduszek

Na fotelu zasiadają

A gdy gasną wszystkie światła

Bajki mi opowiadają.

Ref.  O królewnie co zgubiła pantofelek

         I o misiu co rozumku ma niewiele

         O tygrysie, który wciąż do góry bryka

          Lub o smoku pokonanym przez szewczyka.

 

Wiersz do nauki

Ten kto w Polsce się urodził

Ten Polakiem z krwi i kości

A na widok Polskiej flagi

Duma w sercu jego gości

Polska to ojczyzna moja

Jestem dumnym więc Polakiem

Kraj swój kocham i szanuję

Orzeł biały Polski znakiem

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów, obrazków
 • utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
 • rozróżnianie i określanie kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • globalne odczytywanie nazw wybranych zjawisk pogodowych, zwierzątek domowych, rekwizytów i pojęć związanych z teatrem
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów, wyodrębnianie głoski
  w nagłosie, podawanie słów zaczynających się na określona sylabę, głoskę
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – układanie obrazków
  z części, wzorów geometrycznych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej: wodzenie po śladach, labirynty
 • poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA PAŹDZIERNIK 2017

 1. Co nam w koszu niesie kolorowa jesień
 2. Leśniczy i jego podopieczni
 3. Gwiżdże wiatr w kominie
 4. Tańcowała igła z nitką

Zadania i treści programowe:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

Poznawanie darów jesieni. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce.

Poznawanie sposobów spożywania owoców w postaci surowej (np. sałatka owocowa) i przetworzonej (np. jabłka duszone, dżem).

Poznawanie owoców egzotycznych – ananas

Zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy i atrakcyjnych zabawek – spokojne oczekiwanie na swoją kolej.

Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki – uważne obchodzenie się z nimi, korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, niezabieranie innym dzieciom, odkładanie na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią: zmiana koloru liści, ich usychanie i opadanie.

Zbieranie skarbów do kącika przyrody, np. liście, szyszki, żołędzie, kasztany, jarzębina, nasiona klonu, słonecznika, dyni.

Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych – las.

Piosenka miesiaca

Pomidorek

Wyrósł pomidorek mały i zielony

pięknie się rozejrzał na obie strony

tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,

więc się zieloności swojej zawstydził.

ref. Pomi, pomi pomidorek

krasnym okrył się kolorem

płaszczyk włożył gładki nowy

pomi,  pomi pomidorowy!

A ten pomidorek

dobrze jest nam znany

dobrze jest nam znany bardzo lubiany

bo i ładny kolor i potrawa zdrowa

zupa lub sałatka pomidorowa 

Wiersz miesiąca

Na działce

Na działce jesienią warzyw jest bez liku

pomóż je pozbierać dziewczynko, chłopczyku.

Pomidory pozrywajcie, w koszu je poukładajcie.

Gdy ziemniaki wykopiemy, z ziemi je otrzepujemy.

Dynię wielka poturlajcie, bo jej dźwignąć sił nie macie,

grządki puste, oczywiście, więc zagrabcie suche liście.

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ 2017

 1. Witamy przedszkole
 2. Wspomnienie lata
 3. Przedszkolak na drodze
 4. Lubimy warzywa i owoce

Treści i zadania

dydaktyczno- wychowawcze

Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.

Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości , rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.

Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.

Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.

Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).

  Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.

Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

  

Wiersz

„Wrzesień"


Jeszcze lato nie odeszło,

a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki
skrył we wrzosowiskach,
na polany rude rydze
stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca
raz po raz z jabłoni.
jeszcze słońce o południu
tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził,
lecz upalny lipiec.
Ale już chłodniejsze noce
niż bywały w lecie.
Liściom - żółknąć czas,
a ptakom - za morza odlecieć

Piosenka

Do przedszkola

I. Rano budzę się, jaki piękny to czas, 

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już 

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść. 

Ref.: Do przedszkola, do przedszkola,   

jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola, 

o tym już od rana marzy każdy z nas.

II. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole – to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś 

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień. 

Opublikowano w Grupa Promyczków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses