TEMATYKA KOMPLEKSOWA CZERWIEC 2018

Tematyka kompleksowa
na miesiąc czerwiec 2018
dla grupy III

1. Dzieci z różnych stron świata
2. W świecie marzeń i fantazji
3. Wesołych wakacji
4. Mój tata wszystko potrafi

Zadania i treści wychowawcze
• Poznajemy ciekawostki dotyczące życia dzieci na innych kontynentach
• Poznajemy Prawa Dziecka, wiemy, że wszyscy ludzie maja równe prawa
• Szanujemy innych ludzi, członków rodziny i naszych rówieśników
• Dostrzegamy indywidualność każdego człowieka
• Wyrażamy swoje pragnienia za pomocą różnorodnych środków przekazu
• Wypowiadamy się w oparciu o utwory literackie i ilustracje
• Rozwijamy wyobraźnię i ekspresje twórczą
• Rysujemy prace inspirowane muzyką
• Śpiewamy piosenki, rozpoznajemy tytuł utworu po fragmencie usłyszanej melodii
• Kształtujemy zainteresowanie geografią Polski
• Poznajemy zasady bezpiecznej zabawy podczas letniego wypoczynku
• Rozwijamy mowę podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat
• Utrwalamy nazwy miesięcy i pór roku
• Naśladujemy odgłosy letniej przyrody, rozwijamy kreatywność muzyczną
• Poznajemy zasady pakowania bagażu, określamy przydatność przedmiotó
• Poznajemy cechy charakterystyczne wybranych zawodów męskich, omawiamy np. wygląd munduru marynarza
• Rozwijamy poczucie szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez Tatę
Wiersz miesiąca
„Dzieci”
Wszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same -
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.
Wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk,
i byle szkiełko
biorą jak skarb
do ręki.
Podobno dzieci
na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście -
to gdzieś za górą, za lasem.

Piosenka miesiąca
„Dzieci świata”

1. Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci
od bieguna do bieguna, słowem, na calutkim świecie.
2. Choć różnymi językami co dzień z mamą rozmawiają,
do przygody, psot, figielków jednakowy zapał mają.
3. Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia,
wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia.
4. W Tokio, Łodzi i Londynie swoje święto dzieci mają,
Kartkę z dniem pierwszego czerwca w kalendarzu dobrze znają!

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA MAJ 2018

Tematyka kompleksowa
na miesiąc Maj 2018

1. Podróż dookoła Europy
2. Co piszczy w trawie
3. Moja mamusia ma święto
4. Zwierzęta egzotyczne

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Rozbudzamy zainteresowanie kulturą wybranych państw Unii
Wskazujemy na mapie Europy Polskę, rozpoznajemy symbole Unii Europejskiej
Kształtujemy poczucie przynależności narodowej, a zarazem wspólnoty z mieszkańcami UE
Poznajemy ulubione bajki oraz zabawy naszych kolegów z wybranych krajów UE
Poszerzamy wiedzę o zwierzętach i roślinach środowiska łąkowego
Nabywamy szacunek do środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt z najbliższego nam otoczenia
Poznajemy etapy rozwoju motyla i ciekawostki dotyczące wybranych gatunków owadów
Rozwijamy uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny
Poznajemy różne sposoby okazywania uczucia miłości i szacunku naszym najbliższym
Kształtujemy postawy empatii wobec potrzeb mamy oraz pozostałych domowników
Poznajemy nazwy zwierząt tropikalnych i ciekawostki na ich temat
Nabywamy umiejętności posługiwania się encyklopedią, przewodnikiem,
Poszerzamy wiedzę na temat życia zwierząt w ogrodzie zoologicznym
Znamy i stosujemy zasady właściwego zachowania się podczas wycieczek do ogrodu zoologicznego i kontaktu z dzikimi zwierzętami

Piosenka do nauki
1. Co dzień głaszcze mnie czule po głowie
i przytula, gdy smutno i źle.
Uśmiech jej jest jaśniejszy od słońca,
Dłonie ciepłe i dobre jak sen
Ref. Mamo, jak ci dziękować za miłość twą?
Mamo, jak ci dziękować za ciepło twoich rąk?
Mamo, jak ci dziękować za serce twe?
Mamo, kocham cię.
2. Dziś, gdy święto twe, mamo kochana,
podaruję ci serduszko swe
i przytulę się mocno do ciebie
szepnę cichutko, że kocham cię.
Ref. Mamo, jak ci dziękować za miłość twą?
Mamo, jak ci dziękować za ciepło twoich rąk?
Mamo, jak ci dziękować za serce twe?
Mamo, kocham cię.

Wiersz do nauki
Zerwę kwiatki pachnące
Piękny bukiet zrobię sam
Złożę mamie i tacie życzenia
I w prezencie kwiaty dam

Potem razem pójdziemy
spacerować poprzez las
bardzo lubię z mamą tatą
spędzać wspólnie wolny czas

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA KWIECIEŃ 2018

Tematyka kompleksowa
na miesiąc kwiecień 2018

1. Przedszkolaki to czyścioszki.
2. Z Ekologią na Ty
3. Rakietą w Kosmos
4. Polska Moja Ojczyzna
5. Wielcy ludzie też byli kiedyś mali


Zadania i treści programowe
PRZEDSZKOLAKI TO CZYŚCIOSZKI:
Poznajemy sposoby dbania o zdrowie poprzez higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz właściwe odżywianie
Kształtujemy postawy prozdrowotne
Rozwijamy sprawność fizyczną podczas różnorodnych zabaw ruchowych
Z EKOLOGIA NA TY:
Poznajemy zagrożenia dla środowiska wynikające z negatywnych postaw człowieka
Kształtujemy odpowiedzialność za najbliższe otoczenia przyrodnicze
Poznajemy sposoby oczyszczania środowiska z odpadów
Segregujemy odpady, potrafimy wykorzystać je ponownie np. do pracy plastycznej
RAKIETA W KOSMOS:
Rozwijamy zainteresowania kosmosem i wzbogacamy wiedzę o naszej planecie – Ziemi
Nazywamy planety Układu Słonecznego, budujemy ich makietę, rozwijamy małą motorykę podczas wykonywania konstrukcji plastycznych
POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
Poznajemy symbole narodowe, nabywamy wiedzę o wybranych miastach Polski – rozpoznajemy charakterystyczne miejsca, zabytki, niektóre legendy, tańce regionalne, itp.
Rozumiemy, że Polska to nasza ojczyzna, szanujemy ją i chcemy być patriotami
WIELCY LUDZIE TEŻ KIEDYŚ BYLI MALI:
Interesujemy się sztuką i kulturą, poznajemy utwory muzyczne, plastyczne, dzieła literackie i badawcze osiągnięcia słynnych Polaków
Poznajemy sylwetki wybranych sławnych Polaków, odczuwamy dumę z ich osiągnięć i uznania na świecie

Wierszyk
„Tęcza” M. Konopnicka
A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atlasie ?

Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę - na znak,
Że będzie pogoda!

Piosenka
Liczenie kukułki

Ku-ku ku- ku , po co krzyczysz
Musze wszystkie drzewa zliczyć

Ref. Będę tak kukać przez cała wiosnę
Policzę ile drzew w lesie rośnie

Ku-ku ku-ku, jedno, drugie
Ku –ku ku-ku liczyć lubię
Ref.

Liczę pilnie, ku-ku, ku-ku
Ile sosen ile buków.

Opublikowano w Grupa Promyczków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses