TEMATYKA KOMPLEKSOWA LUTY 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. ŚMIECH TO ZDROWIE
II. KOTY I KOCIAKI
III. SPORTY ZIMOWE
IV. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- rozbudzanie w dzieciach poczucia humoru
- pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia
- doskonalenie umiejętności wykonywania prac plastycznych zgodnie z instrukcją
- utrwalanie obrazu graficznego liczb 1-7
- kształtowanie umiejętności ustalania liczebności zbiorów
- doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
- kształtowanie zainteresowania światem zwierząt
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- poznanie litery k,K
- doskonalenie umiejętności liczenia
- doskonalenie poczucia rytmu
- uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
- prowadzenie obserwacji ukierunkowanej
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku
- promowanie zdrowego stylu życia
- doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym
- poznanie cyfry 8
- kształtowanie orientacji w przestrzeni
- doskonalenie umiejętności ważenia przedmiotów
- wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
- utrwalenie wiadomości na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażaka, policjanta, ratownika medycznego, lekarza pogotowia
- utrwalanie telefonów alarmowych
- poznanie znaku graficznego litery p, P
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania
- ćwiczenia w rozkładaniu danej liczby na składniki
- utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter

WIERSZ
„Bal bałwanków”
J. Papuzińska

W dzień z ogródka, sprzed szkoły, ze skwerka,
jeden bałwan na drugiego zerkał.
I mrugały węgielkowe oczy:
„Nie zapomnij! To dziś! Dziś w nocy!”
No, a w nocy, gdy miasteczko spało,
gdy mróz szyby zamalował na biało,
żeby przez nie nic się nie widziało,
wyruszyły bałwany śniegowe.
Gramoliły się przez zaspy, przez rowy,
na placyk śniegiem zawiany.
I tam zatańczyły bałwany.
Zatańczyły po kolana w śnieżnym puchu.
Kurz się wzbijał z ich grubych kożuchów.
Prószył, prószył śnieg biały.
Z nieba gwiazdy spadały.
A bałwany skakały, skakały, skakały...

PIOSENKA
„Przyszedł nocą miś”
sł. H. Bechlerowa, muz. U Smoczyńska

1. Bałwanki drogą szły,
bałwanków było trzy.
Płakały, narzekały,
łzy z oczu ocierały,
łzy z oczu ocierały.

2. „Ach, czas nam w drogę, czas!
Już wiosna goni nas.
Choć się uśmiecha ładnie,
kożuszki nam ukradnie!
kożuszki nam ukradnie!”

3. I przyszedł nocą dziś
puszysty, biały miś.
I zabrał trzy bałwanki
na wielkie srebrne sanki,
na wielkie srebrne sanki.

4. I w taki kraj je wiózł,
gdzie śnieg, i wiatr, i mróz.
Gdzie sroga zima biała
ma z lodu srebrny pałac,
ma z lodu srebrny pałac.

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA STYCZEŃ 2019

I. ULUBIONE DOBRANOCKI
II. W GALERII SZTUKI Z BABCIĄ I DZIADKIEM
III. BALE W KARNAWALE
IV. DOMY LUDZI I ZWIERZĄT

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o porach roku
- poznanie litery e,E
- poznanie literackich pierwowzorów popularnych animacji telewizyjnych
- wzbogacanie słownictwa na temat filmu
- rozwijanie twórczego myślenia
- rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej
- kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim
- kształtowanie uczuć radości z powodu obdarowywania innych
- kształtowanie umiejętności świadomego odbioru sztuki
- poznanie litery g,G
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki
- zastosowanie umiejętności klasyfikowania w życiowych sytuacjach
- wzmacnianie więzi rodzinnych
- poszerzanie informacji o zwyczajach karnawałowych w różnych krajach
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
- poznanie cyfry 7
- zapoznanie z przykładami muzyki poważnej
- doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych i głównych
- wzbogacanie słownictwa – tworzenie określeń przymiotnikowych
- poznanie znaku graficznego litery y
- obserwowanie zmian w najbliższym otoczeniu, które wynikają z działalności człowieka
- rozwijanie poczucia rytmu
- kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
- wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt

WIERSZ
„ Tydzień”
J. Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:
- Niech się tutaj wszystkie zbiorą!
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
- Chodźmy sitkiem czerpać wodę.
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
- Toż dopiero jest robota!
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
- No, a gdzie jest poniedziałek?
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku...
I tak dalej...

PIOSENKA

„Zajączek odwiedza znajomych”
sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko

1. Siedzi zajączek w kotlince,
widać po jego mince,
że nudzi się jak mops,
i wzdycha: a to klops!
Szepczą mu trawy do ucha:
dobrej rady posłuchaj,
z wizytą warto iść,
znajomych odwiedź dziś.

Ref.: W dziupli wiewiórkę i w norze lisa.
Zając u lisa? Czy ktoś to słyszał?
W norce rodzinkę myszek wesołych,
mrówki w mrowisku i w ulu pszczoły.
Na wsi odwiedzić też potem może:
kury w kurniku, krowy w oborze.
W gnieździe jaskółki i w stajni konie,
jeszcze psa w budzie i na tym koniec.

2. Wraca z wizyty zajączek,
w lesie był i na łące,
więc humor dobry ma,
i skacze hopsasa!
Mnóstwo odwiedził znajomych,
różne zobaczył domy.
Z radości brak mu słów,
bo wkrótce spotka znów:

Ref.: W dziupli wiewiórkę i w norze lisa.
(...)

Opublikowano w Grupa Promyczków

TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2018

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. GRAMY W TEATRZE
II. NIEBAWEM ŚWIĘTA
III. POZNAJEMY ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- rozumienie konieczności opiekowania się młodszymi
- poznanie litery i, I
- utrwalenie znaku graficznego liczb 1-5
- kształtowanie poczucia rytmu
- wyrabianie umiejętności tworzenia przedstawienia
- przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się podczas przedstawienia
- wyrabianie koncentracji uwagi podczas recytacji wiersza
- tworzenie kompozycji według określonych reguł
- obserwowanie regularności w układach rytmicznych
- motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków
- rozumienie pomiaru długości - mierzenie za pomocą przyjętej miary
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- kształtowanie pojęcia liczby 6
- przeliczanie elementów w zbiorze 6-elementowym
- budzenie nastroju radosnego oczekiwania na święta
- poznanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- zachęcanie do sprawiania innym przyjemności
- poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – zmiana miesięcy
- zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych
- stwarzanie możliwości do dzielenia się własnymi doświadczeniami
- wprowadzenie pojęcia „waga’

WIERSZ
„ Choinka”
M. Buczkówna

Weszła z zapachem lasu
do naszego pokoju –
jeszcze śnią się jej krasnoludki,
jeszcze wilka się boi.

Kiedy światło zagaśnie –
sfrunie gwiazdka,
usiądzie na czubku zielonym.

My powiesimy zabawki –
łańcuchy, orzechy złocone,
bombki, czerwone jabłka –
i pokój się rozjaśni.

PIOSENKA

„W lichej stajni”
Sł. i mel.: tradycyjna

1. W lichej stajni na sianeczku
połóż, Matko, Dzieciąteczko.
Owiń Dziecię swe w pieluszki,
by nie zmarzły mu paluszki.

Ref.: U, la, la, u, la, la,
niechaj radość w sercach gra!
U, la, la, u, la, la,
niechaj radość gra!

2. Osioł z wołem niech chuchają
i Dzieciątko ogrzewają.
By nie było zimno temu
Panu dzisiaj zrodzonemu.

Ref.: U, la, la...

3. Niechaj pastuszkowie grają,
aniołowie mu śpiewają,
żeby smutno już nie było,
gdy się Dziecię narodziło.

Ref.: U, la, la...

Opublikowano w Grupa Promyczków

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses