TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ 2016

 • Witamy Przedszkole.
 • Przedszkole- drugim domem.
 • Uliczne sygnały.
 • Jesień w lesie.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości , rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • dbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

Pisenka

"Do przedszkola"

I. Rano budzę się, jaki piękny to czas,   
słońce wstało już, a więc pora wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już  
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.  

Ref.: Do przedszkola, do przedszkola,    
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,  
o tym już od rana marzy każdy z nas.

II. Pani czeka już i koledzy już są,
siadam w kole – to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś
tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Ref.: Do przedszkola...

 

Wiersz

"Wrzesień"

Jeszcze lato nie odeszło,
a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki
skrył we wrzosowiskach,
na polany rude rydze
stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca
raz po raz z jabłoni.
jeszcze słońce o południu
tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził,
lecz upalny lipiec.
Ale już chłodniejsze noce
niż bywały w lecie.
Liściom - żółknąć czas,
a ptakom - za morza odlecieć

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses