TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2016

 • CO ROBIĆ W TAK PONURY CZAS
 • NADESZŁA ZIMA
 • ŚWIĘTA TUŻ TU

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo słuchowej, wyodrębnienie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie poznanie litery d,D
 • Wzbogacenie słownika czynnego, kształtowanie tożsamości narodowej, rozbudzanie uczuć patriotycznych, doskonalenie pamięci.
 • Utrwalenie pojęcia stolica, poznanie legendy warszawskiej, utrwalanie poznanych liter.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się w kinie i w teatrze, kształtowanie umiejętności przedstawiania zasad w formie rysunku.


Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów, obrazków
 • utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
 • rozróżnianie i określanie kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • globalne odczytywanie nazw wybranych zjawisk pogodowych, zwierzątek domowych, rekwizytów i pojęć związanych z teatrem
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów, wyodrębnianie głoski w nagłosie, podawanie słów zaczynających się na określona sylabę, głoskę
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – układanie obrazków z części, wzorów geometrycznych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej: wodzenie po śladach, labirynty
 • poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

Pisenka

"Już blisko kolęda"

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref. To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
ref.
Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

Wiersz

"Grudzień" Minkiewicz Janusz

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
 w srebrze stoją wszystkie drzewa.
 Naszą rzeczkę po kryjomu,
 w nocy lodem okuł mróz.
 Sanki wezwał i do domu
 z lasu nam choinkę wniósł.

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses