TEMATYKA KOMPLEKSOWA STYCZEŃ 2017

 • W KRAINIE BAŚNI
 • ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW
 • DOBRZE JEST NAM Z BABCIA I DZIADKIEM
 • ZIMOWE ZABAWY

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.
 • Poznaje sporty i zabawy zimowe.
 • Obserwuje wybrane gatunki ptaków.
 • Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.
 • Zna imiona członków rodziny.
 • Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.
 • Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.
 • Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.
 • Przygotowuje prezenty dla bliskich.
 • Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.
 • Uczy się wiersza na pamięć.
 • Utrwala znajomość kolorów.
 • Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą.
 • Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.

 

Pisenka

Zima zła
I. Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu, hu, ha, hu, hu, ha
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Wiersz

Babciu dziadku co Ci dam
jedno serce, które mam
a w tym sercu róży kwiat
Żyj babuniu i dziadziunia
ŻYJ STO LAT!!!

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses