TEMATYKA KOMPLEKSOWA KWIECIEŃ 2017

 • WIOSNA NA WSI
 • ŚWIĘTA WIELKANOCNE
 • DBAMY O ŚRODOWISKO
 • TEATR

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Obserwacja charakterystycznych dla wiosny zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Umiejętność rozpoznawania i nazywania wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, żonkil.
 • Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych.
 • Poznawanie zwierząt żyjących na wsi.
 • Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, gospodarstwie domowym.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka.
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 • Rozumienie znaczenia higieny osobistej i porządku w otoczeniu dla zdrowia.
 • Rozumienie potrzeby zdrowego odżywiania się dla prawidłowego rozwoju.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy Ziemi poprzez dostrzeganie wpływu działań człowieka na środowisko naturalne.

 

Pisenka

„Liczenie kukułki”
Ku-ku ku- ku , po co krzyczysz
Musze wszystkie drzewa zliczyć

Ref. Będę tak kukać przez cała wiosnę
Policzę ile drzew w lesie rośnie

Ku-ku ku-ku, jedno, drugie
Ku –ku ku-ku liczyć lubię
Ref.

Liczę pilnie, ku-ku, ku-ku
Ile sosen ile buków.

Wiersz

„Kwiecień” Chwastek-Latuszkowa Teresa
Kwiecień stary pleciuga
same bajdy plecie:
że kotki za płotem
a to... bazie przecież.

Opowiada, że zima
ukryła się w sadzie
i na młode drzewka
czapy śnieżne kładzie.

A toż śliwy i jabłonie
opsypane kwieciem!
A kwiecień - bajłuda
swoje plotki plecie...

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses