TEMATYKA KOMPLEKSOWA CZERWIEC 2017

 • W DZIECIĘCEJ KRAINIE
 • NA ŁĄCE
 • ŻYCIE NA WSI
 • PIKNIK RODZINNY
 • WKRÓTCE WAKACJE

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i czerpania radości ze wspólnej zabawy.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się ze swoich obowiązków.
 • Wdrażanie do okazywania szacunku wszystkim, bez względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków zachowania, określanie pozytywnych i negatywnych zachowań.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej - utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka i nazw ich domów.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się nt. ludzi pracujących w gospodarstwie rolnym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, poznanie zasad zachowania podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych: słowem , mimiką, gestem.
 • Rozwijanie wyobraźni, fantazji, plastyki ciała.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, wzbogacanie dziecięcego słownika.
 • Usprawnianie motoryki małej – rozwijanie zainteresowania pismem (kreślenie wybranych liter i liczb).
 • Doskonalenie analizy głoskowej wyrazów, umiejętności czytania.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.
 • Doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10, umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych – wokalnych i rytmicznych.
 • Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas gier i zabaw ruchowych.

Tematyka katechez – czerwiec

1. Uczestniczę w procesji Bożego Ciała.

 • Wyjaśnienie, czym jest Uroczystość Bożego Ciała, dlaczego przypada zawsze we czwartek.
 • Budowanie wiary w obecność Jezusa w Eucharystii.
 • Przygotowanie dziecka do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała oraz udziału w procesji eucharystycznej.

2. Dziękuję Panu Jezusowi za Jego Miłość - Bóg chciał mieć Serce człowieka.

 • Ukazanie prawdy o miłości Serca Jezusowego do wszystkich ludzi.
 • Motywowanie do naśladowania Jezusa w miłości i dobroci.
 • Budzenie postawy wdzięczności za miłość Bożą.

3. Pan Jezus wybiera św. Piotra na swego zastępcę.

 • Zapoznanie z prawdą, że Pan Jezus powierza Piotrowi najwyższą władzę w Kościele.
 • Ukazanie, iż Papież jest następcą św. Piotra.

4. Wakacje z Panem Bogiem.

 • Wzbudzenie postawy wdzięczności Bogu za letni wypoczynek i piękno otaczającego świata.
 • Uwrażliwienie na konieczność modlitwy podczas wakacji.

 

Pisenka

„Szybko!” Muz. Ryszard Leoszewski Sł. Danuta Wawiłow

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko, bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!

Na nic nigdy nie ma czasu?

A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle...

Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno?

 

Wiersz

„My dzieci” Tadeusz Kubiak

My, dzieci, my chcemy śmiać się,
My, dzieci, lubimy słońce,
My, dzieci, kochamy ptasi,
Wesoły, perlisty koncert.

My, dzieci chcemy wybiegać
Z domów w złociste poranki,
My chcemy, by nam nad głową
Furczały barwne skakanki.

My chcemy kochać motyle,
Po łąkach biegać i gonić,
A w sadach głaskać śnieżyste,
Lecz ciepłe kwiaty jabłoni.

My chcemy, by nasze mamy
Wciąż uśmiechały się do nas,
By nasi dobrzy ojcowie,
Brali nas w czułe ramiona,
My, dzieci, my chcemy kochać
Ptaki, obłoki i drzewa,
My chcemy bawić się w słońcu,
Zmierzchem - kołysanki śpiewać.

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses