TEMATYKA KOMPLEKSOWA WRZESIEŃ 2018

I CZEŚĆ, TO JA!
II HOP! DO PRZEDSZKOLA. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM.
III MÓJ DOM
IV MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

CELE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

- integracja grupy przedszkolnej
- ćwiczenie czynności samoobsługowych
- rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie
- poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola
- integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie
- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
- wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki
- przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych
- rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie
- poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię
- poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem o własnych przeżyciach i uczuciach

związanych z rodziną
- wyrabianie umiejętności przeliczania za pomocą liczebników głównych

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses