Tematyka Kompleksowa Listopad 2018

Tematyka Kompleksowa Listopad 2018


I   DOMY I DOMKI
II  Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI
III NASZE ZABAWY
IV ALE KINO


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze-
- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo słuchowej, wyodrębnienie głoski w nagłosie.
- wzbogacenie słownika czynnego, kształtowanie tożsamości narodowej, rozbudzanie uczuć patriotycznych, doskonalenie pamięci.
- utrwalenie pojęcia stolica, poznanie legendy warszawskiej, utrwalanie poznanych liter.
- doskonalenie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
- wrażanie do właściwego zachowania się w kinie i w teatrze, kształtowanie umiejętności przedstawiania zasad w formie rysunku.
- odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów, obrazków
- utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
- rozróżnianie i określanie kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie
- globalne odczytywanie nazw wybranych zjawisk pogodowych, zwierzątek domowych, rekwizytów i pojęć związanych z teatrem
- dokonywanie analizy sylabowej wyrazów, wyodrębnianie głoski w nagłosie, podawanie słów zaczynających się na określona sylabę, głoskę
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – układanie obrazków z części, wzorów geometrycznych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej: wodzenie po śladach, labirynty
- poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

"Hymn Polski"

I. Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy
Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy.

Ref. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem złączym się z narodem.

II. Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses