TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2018

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień:
I JEDZIE DO NAS ŚW. MIKOŁAJ
II ZIMA, ZIMA, ZIMA
III MAM WIADOMOŚĆ
IV BOŻE NARODZENIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
⦁ zdobywanie wiedzy związanej z postacią św. Mikołaja
⦁ rozbudzanie w dzieciach empatii, postawy wdzięczności wobec innych
⦁ przypmonienie nazw i wyglądu wybrachy ptaków
⦁ poznanie zasad towarzyszących dokarmianiu ptaków
⦁ poznanie pojęć związanych z typowymi dla zimy zjawiskami atmosferycznymi: zamieć, zwieja, burza śnieżna, śnieg, grad
⦁ kształtowanie pozytywnego wizerunku Świąt Bożego Narodzenia poprzez poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych, śpiewanie kolęd, nazywanie tradycyjnych potraw wigilijnych
⦁ rozwijanie mowy: budowanie dłuższych wypowiedzi na temat wydarzeń rodzinnych, oraz w oparciu o wysłuchany tekst
⦁ rozwijanie sprawności fizycznej: zabawy ruchowe, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ruchowo- naśladowcze, opowieść ruchowa,
⦁rozwijanie umiejętności matematycznych: utrwalenie nazw i kolejności następowania pór roku, określanie cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, prawidłowe przeliczanie elementów, orientacja
w schemacie własnego ciała

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses