TEMATYKA KOMPLEKSOWA STYCZEŃ 2019

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń:


I HOP, W NOWY ROK!
II DZIEŃ BABCI I DZIADKA
III W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
IV MAM WIADOMOŚĆ
V KARNAWAŁ

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
⦁ zapoznanie z rytmem dnia i nocy,
⦁ zapoznanie z obrazem graficznym głoski "z",
⦁ czytanie globalne prostych wyrazów,
⦁ doskonalenie słuchu fonomatycznego,
⦁ rozpoznawanie cyfry od 1 do 7,
⦁ nazywanie miesięcy,
⦁ zapoznanie z pojęciem: drzewo genealogoiczne,
⦁ eksperymentowanie rytmem, głosem, dżwiękiem i ruchem,
⦁ przełamywanie stresu podczas wystąpienia publicznego,
⦁ rowijanie umiejętności porozumiewanie się w zespole,
⦁ zapoznaie z liczą "0" i jej obrazem graficznym,
⦁ klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru,
⦁ odróżnianie elementów świata fikcji od rzeczywistości,
⦁ budowanie pozytywnej emocji w relacjach z rówieśnikami,
⦁ poszerzanie słownictwa o terminy związane z pocztą,
⦁ zapoznanie z pocztą , miejscem użyteczności publiczej
i jej pracownikami,
⦁ posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas wizyty
na poczcie.

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses