TEMATYKA KOMPLEKSOWA MARZEC 2019

Tematyka kompleksowa:
1. Książka
2. Wiosna tuż - tuż
3. Wiosna w lesie
4. Magia teatru

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Poznajemy słownictwo o nazwy zawodów związane z powstaniem książki
• Przyjmowanie respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie
• Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej poprzez obserwowanie przyrody
• Nazywanie zwiastunów wiosny zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu przyrodniczym
• Przypomnienie wiadomości o lesie i jego mieszkańcach
• Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem
• Zapoznanie z teatrem jako instytucją kultury
• Przedstawianie emocji w charakterystycznej dla dziecka formie wyrazu

Piosenka do nauki
„Mar – Marzec”
I. Mar - marzec Czar czarodziej
Otwiera swój garnek co dzień
Ogrzewa podlewa kwiaty
Do syta, czasem na raty.
Ref. A ja uśmiecham się choć marzec - Czar czarodziej
A ja uśmiecham się po słońcu deszczu, mrozie
A ja uśmiecham się to w życiu ważna sprawa
A ja uśmiecham się czy leje deszcz czy pada

Wiersz do nauki
„Marcowa pogoda”
W marcu pogoda kapryśna bywa –
To deszcz popada, to mróz potrzyma.
Zdarza się czasem burza marcowa,
Co nawet Słońce za chmurą schowa.
Ale jak wyjdzie, to już grzać będzie
I swe promienie rozsypie wszędzie

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses