TEMATYKA KOMPLEKSOWA MAJ 2019

Tematyka Kompleksowa
1. Jestem Polakiem
2. Dbam o przyrodę
3. Moje akwarium
4. Moja mama czarodziejka

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
• Kształtujemy poczucie szacunku wobec dziedzictwa kulturowego, utrwalenie wiadomości o stolicy jej herbie, zabytków, usytuowania na mapie Polski.
• Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła, flagi, konturów Polski usytuowanie swojej miejscowości w konturach Polski.
• Rozwijanie postawy proekologicznej. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi ochrony środowiska
• Omawianie warunków potrzebnych do wzrostu roślin
• Poznawanie środowiska przyrodniczego, jakim jest staw
• Wykorzystujemy wielozmysłową strategię do poznania środowiska przyrodniczego
• Rozwijamy uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny
• Poznajemy różne sposoby okazywania uczucia miłości i szacunku naszym najbliższym
• Kształtujemy postawy empatii wobec potrzeb mamy oraz pozostałych domowników

Piosenka do nauki
1. Czarodziejski mam instrument 1,2,3.
Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3.
Dla mamusi ukochanej,
Zawsze pięknie roześmianej 1, 2, 3, i 1, 2, 3.
Ref. A gdy mama to usłyszy
Coś poruszy się w jej duszy,
Puści łezkę, wytrze oko,
Bardzo kocha mnie
2. 2. Czarodziejski mam instrument 1,2,3.
Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3.
Dla tatusia kochanego
Przystojnego i mądrego 1, 2, 3, i 1, 2, 3.
Ref. A gdy tata to usłyszy
Coś się zmieni w jego duszy ,
Zrobi zdjęcie, mrugnie okiem
Bardzo kocha mnie

Wiersz do nauki
Zerwę kwiatki pachnące
Piękny bukiet zrobię sam
Złożę mamie i tacie życzenia
I w prezencie kwiaty dam

Potem razem pójdziemy
spacerować poprzez las
bardzo lubię z mamą tatą
spędzać wspólnie wolny czas

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses