Tematyka kompleksowa na marzec

1.    Wodne odgłosy i eksperymenty
2.    Woda dla zdrowia
3.    Tajemnice wodnego świata
4.    Sztuka bycia odważnym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozpoznaje i nazywa odgłosy wody, wzbogaca słownik czynny.
  • Pogłębia wiedzę przyrodniczą na temat przedwiośnia, przeprowadza doświadczenia.
  • Poznaje zasady zdrowego żywienia.
  • Prawidłowo stosuje określenia, dotyczące czasu: rano, po południu, wieczorem, przed, po.
  • Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.
  • Poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy.
  • Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.
  • Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.

Piosenka do nauki

I. Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce
wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze
Ref.  Wiosna buja w obłokach
wiosna płynie wysoko
wiosna chodzi po drzewach
wiosna piosenki śpiewa
II. Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy
wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca
Ref. Wiosna buja w obłokach ....

Wiersz do nauki

Marzanno marzanno
ty zimowa panno!
Ciebie pożegnamy
Wiosnę przywitamy

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses