Tematyka kompleksowa na czerwiec

Dzieci świata

Marzenia do spełnienia

Ekotydzień

Wakacje z żywiołami

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

  • Poznaje znaczenie pojęcia Unia Europejska oraz jej symbole
  • Wzbogaca wiedze o wybranych krajach Unii Europejskiej
  • Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa
  • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzieki rozwijaniu własnych predyspozycji
  • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości
  • Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki pod ochrona
  • Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku
  • Dostrzega piękno i różnorodność poszczególnych regionów
  • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses