TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2015

1.    To jestem ja
2.    Moja rodzina
3.    Święta w naszym przedszkolu
4.    Przyszła do nas zima


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy.
• Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.
• Nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.
• Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.
• Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
• Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cech
• Poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.
• Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje salę.
• Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej.
• Doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia.

Piosenka
„Już blisko kolęda".

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref. To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
ref.
Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.


Wierszyk
"Grudzień" - Minkiewicz Janusz

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses