TEMATYKA KOMPLEKSOWA GRUDZIEŃ 2018

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień:
I JEDZIE DO NAS ŚW. MIKOŁAJ
II ZIMA, ZIMA, ZIMA
III MAM WIADOMOŚĆ
IV BOŻE NARODZENIE

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
⦁ zdobywanie wiedzy związanej z postacią św. Mikołaja
⦁ rozbudzanie w dzieciach empatii, postawy wdzięczności wobec innych
⦁ przypmonienie nazw i wyglądu wybrachy ptaków
⦁ poznanie zasad towarzyszących dokarmianiu ptaków
⦁ poznanie pojęć związanych z typowymi dla zimy zjawiskami atmosferycznymi: zamieć, zwieja, burza śnieżna, śnieg, grad
⦁ kształtowanie pozytywnego wizerunku Świąt Bożego Narodzenia poprzez poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych, śpiewanie kolęd, nazywanie tradycyjnych potraw wigilijnych
⦁ rozwijanie mowy: budowanie dłuższych wypowiedzi na temat wydarzeń rodzinnych, oraz w oparciu o wysłuchany tekst
⦁ rozwijanie sprawności fizycznej: zabawy ruchowe, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ruchowo- naśladowcze, opowieść ruchowa,
⦁rozwijanie umiejętności matematycznych: utrwalenie nazw i kolejności następowania pór roku, określanie cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, prawidłowe przeliczanie elementów, orientacja
w schemacie własnego ciała

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Tematyka Kompleksowa Listopad 2018

Tematyka Kompleksowa Listopad 2018


I   DOMY I DOMKI
II  Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI
III NASZE ZABAWY
IV ALE KINO


Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze-
- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo słuchowej, wyodrębnienie głoski w nagłosie.
- wzbogacenie słownika czynnego, kształtowanie tożsamości narodowej, rozbudzanie uczuć patriotycznych, doskonalenie pamięci.
- utrwalenie pojęcia stolica, poznanie legendy warszawskiej, utrwalanie poznanych liter.
- doskonalenie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
- wrażanie do właściwego zachowania się w kinie i w teatrze, kształtowanie umiejętności przedstawiania zasad w formie rysunku.
- odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów, obrazków
- utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku
- rozróżnianie i określanie kierunków w przestrzeni i na płaszczyźnie
- globalne odczytywanie nazw wybranych zjawisk pogodowych, zwierzątek domowych, rekwizytów i pojęć związanych z teatrem
- dokonywanie analizy sylabowej wyrazów, wyodrębnianie głoski w nagłosie, podawanie słów zaczynających się na określona sylabę, głoskę
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – układanie obrazków z części, wzorów geometrycznych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej: wodzenie po śladach, labirynty
- poszerzanie zakresu liczenia, nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

"Hymn Polski"

I. Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy
Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy.

Ref. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem złączym się z narodem.

II. Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy

Opublikowano w Grupa Słoneczek

TEMATYKA KOMPLEKSOWA PAŹDZIERNIK 2018

TEMATYKA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. JESIEŃ
2. OWOCE I WARZYWA
3. MOJE ZWIERZAKI
4. UMIEM OSZCZĘDZAĆ

CELE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru liści i ich opadanie
- poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych
- rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
- rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki)
- rozumienie znaczenia spożywania owoców dla zdrowia
- rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw
- zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin
- zapoznanie z budową ssaka na przykładzie psa
- zapoznanie z praca weterynarza
- nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych
- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na wsi
- rozpoznawanie i nazywanie cyfry 4 w zabawie
- zapoznanie ze sposobem oszczędzania wody i prądu
- wyrabianie nawyku oszczędzania wody i prądu

Opublikowano w Grupa Słoneczek

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses